Oznamujeme Vám, že v období od 31.7.2024 do 8.8.2024 má Mgr. Mária Štetinová dovolenku. Ďakujeme za pochopenie

 • Psychodiagnostické vyšetrenie detí a dospelých

 • Psychoterapia detí a dospelých

 • Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – vyšetrenie vodičov

 • Odborné poradenstvo pri zadržaní vodičského preukazu

 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie zbrane alebo streliva

 • Párová, manželská a rodinná psychoterapia

 • Pracovno – organizačné vyšetrenia

 • Relaxačné cvičenia: HRV Biofeedback, Autogénny tréning…

 • Tréning asertívnej komunikácie a komunikačných zručností

Zmluvní partneri:

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Zdravotná poisťovňa Union

Všeobecná zdravotná poisťovňa

PhDr. Anna Štetinová CSc.

Mgr. Mária Štetinová

Klinický psychológ

Psychoterapeut

Dopravný psychológ

Pracovno – organizačný psychológ

Člen The New York Academy of Sciences

 

Výcviky:

 • ABC Inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, výcvik v kognitívno- behaviorálnej psychoterapii

 • Autogénny tréning

 

Publikačná činnosť:

 • Časopis Československá psychológia

 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa

 

Odborná prax a skúsenosti:

 • Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež Nová Baňa, Hrabiny

 • Ambulancia klinickej psychológie, NsP, Banská Štiavnica

 • Spoluzakladateľka detského stacionáru pre deti s rôznymi postihnutiami, Banská Štiavnica

Klinický psychológ

Psychoterapeut

Dopravný psychológ

 

Výcviky:

 • ABC Inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš, výcvik v kognitívno- behaviorálnej psychoterapii

 • Autogénny tréning

 

Odborná prax a skúsenosti:

 • Ambulancia klinickej psychológie, NsP, Banská Štiavnica

 • Lektorka pre vzdelávací program „Rozvoj emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“, Metodicko – pedagogické centrum, Banská Bystrica

 • Odborná psychologická prax, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora

Cenník služieb nehradených zdravotnou poisťovňou, na vlastnú žiadosť, bez odporučenia lekára

Klinická psychológia

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti a pre držanie zbrane 80 €
Vyšetrenie pre SBS 60 €
Iné psychodiagnostické vyšetrenie od 100€
Vyšetrenie po pracovnej dobe + 30 €
Individuálna psychoterapia 50 €

Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenie vodiča 70 €
Psychologické vyšetrenie inštruktora AŠ 80 €
Vyšetrenie vodiča z nariadenia PZ 90 €
Doplňujúce vyšetrenie vodiča do 2 testov 20 €
 Doplňujúce vyšetrenie vodiča do 4 testov 30 €
 Opätovné vydanie dokladu o psychickej spôsobilosti 10 €
 Psychologické poradenstvo celkom 13 hodín 250 €
Rehabilitačný program pre vodičov 200 €

Pracovno - organizačná psychológia

Pracovno – organizačná psychológia 150 € / 1 osobu

Odborné poradenstvo

Párová psychoterapia 80 €

Odborné vyjadrenia a potvrdenia

Spracovanie odborného nálezu i pre úradné účely 15 €
Potvrdenie pre úradné účely 5 €

Informácie ohľadom objednávania

Vážení pacienti a klienti, objednať sa môžete osobne alebo telefonicky počas pracovných dní pred ôsmou hodinou ráno alebo 5 minút pred celou hodinou do celej hodiny (napr. od 7:55-8:00), kedy najčastejšie končíme vyšetrenie/psychoterapiu a začíname ďalšie alebo cez obedovú prestávku po 12:00.

 

V týchto časoch budú telefónne linky s uvedenými telefónnymi číslami prístupné. Pracujeme v zdravotníctve, kde je okrem objednaných nutné niekedy vybaviť aj akútne prípady. Každý pacient a klient si vyžaduje individuálny prístup a čas, preto nie je možné objednať alebo vybaviť Vás na minútu presne, preto majte vždy vyhradený dostatočný čas. Každého si objednáme osobne, objednaných oslovíme osobne v čakárni a zavoláme na vyšetrenie.


Ďakujeme, že rešpektujete uvedené pokyny a dôvody, a že nás počas vyšetrení, psychoterapií a poradenstva nebudete vyrušovať klopaním a telefonátmi.

Kontakt

Adresa

PhDr. Anna Štetinová, CSc., s. r. o.
Bratská 17
96901 Banská Štiavnica

PhDr. Anna Štetinová CSc.

 • 045 / 694 2146

Kde nás nájdete

Nájdete nás v budove nemocnice na 3. poschodí, v pravej časti

Mgr. Mária Štetinová

 • 045 / 694 2235